Openbaar onderwijs Hoeksche Waard

Bestuur

Acis openbaar onderwijs is het collectief dat bestaat uit Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard en Stichting openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard. Het doel van de beide stichtingen is een breed onderwijsaanbod aan te bieden van hoge kwaliteit voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar. Acis openbaar onderwijs streeft er naar doorgaande leerlijnen te realiseren tussen het openbaar basis- en voortgezet onderwijs met als doel de overgang voor de leerlingen van basisschool naar voortgezet onderwijs te versoepelen.

Samenstelling bevoegd gezag:
Voorzitter college van bestuur Stichting Acis openbaar primair onderwijs/ Stichting openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard, de heer L.J. van Heeren, MES