Openbaar onderwijs Hoeksche Waard

Management

DSC_3883 (2)De schooldirecteuren van het openbaar primair onderwijs en het openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard hebben een vergaand mandaat. Zij zijn integraal verantwoordelijk voor hun school en voeren het beleid binnen de door het bestuur vastgestelde kaders.

De directeuren vormen met elkaar het directeurenberaad (DB). Elke maand vergadert het DB met het college van bestuur over beleidsmatige en organisatorische zaken.

De taken en bevoegdheden van het bestuur en de schooldirecteuren van Acis Opo en Ovo zijn vastgelegd in een managementstatuut Zie verder onder Primair onderwijs (opo)  of Voortgezet onderwijs (ovo).