Openbaar onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Project Actief College ‘Brugklas op reis’ (lipdub) »

De brugklassen van het Actief College hebben tijdens hun projectweek gewerkt aan het thema vakantie. In ieder lokaal gingen de leerlingen aan de slag met een ander vakantieland. De bedoeling van het project was, dat kinderen zoveel mogelijk te weten zouden komen over dat land, zodat ze er anderen iets over konden vertellen. 

Met de vergaarde kennis is een lipdub gemaakt. Het filmpje werd gemaakt door brugklasser Bart de Klerk en laat zien met welk enthousiasme de leerlingen aan het thema gewerkt hebben. Nieuwsgierig geworden? Klik: http://www.youtube.com/watch?v=OiPl-FYjZ54

groepsfoto-laccorda

Citotoets gaat beginnen »

Cito toetsPUTTERSHOEK: Na een aantal jaren op de basisschool is het zover: De leerlingen van groep 8 gaan de school verlaten, op naar het voortgezet onderwijs! Als hulpmiddel bij de keuze voor het juiste brugklastype wordt op 5, 6 en 7 februari op alle basisscholen van Stichting Acis de Cito Eindtoets afgenomen.
De leerlingen maken vragen op het gebied van taal, rekenen-wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie. De resultaten van de toets helpen de leerling, de ouders en uiteraard de leerkracht bij het kiezen van een geschikt type voortgezet onderwijs.

Op de eerste Citodag, dinsdag 5 februari worden er vragen gemaakt over taal (zoals spelling, begrijpend lezen en schrijven) en rekenen.

Op woensdagochtend 6 februari zijn er vragen over studievaardigheden (zoals studieteksten, tabellen/grafieken en kaartlezen) en ook weer rekenen.

Op de laatste ochtend, donderdag 7 februari, is het weer de beurt aan vragen over taal (woordenschat, begrijpend lezen en schrijven) en de laatste rekentaak.

Wereldoriëntatie komt elke dag aan bod; de laatste veertig minuten van elke ochtend zijn er vragen over natuuronderwijs of aardrijkskunde of geschiedenis.

Meer informatie, w.o. een digitale ‘eindtoets voor ouders’, op www.cito.nl

Wij wensen alle leerlingen veel succes!