Openbaar onderwijs Hoeksche Waard

Acis Actueel

Het openbaar primair en voortgezet onderwijs geven gezamenlijk drie keer per jaar een informatiebulletin uit onder de titel Acis Actueel. Het blad wordt uitgereikt aan alle leerlingen en medewerkers van openbare scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard en aan de stakeholders van de stichtingen Acis en OVO HW.

Lees hier de Acis Actueel april 2019.

Vorige edities Acis Actueel:

2019:
Januari 2019

2018:
Januari 2018
April 2018
Oktober 2018

2017:
Januari 2017
April 2017
Oktober 2017

2016:
Januari 2016
Maart 2016
November 2016

2015:
Januari 2015
oktober 2015

2014:
Januari 2014
Maart 2014
Oktober 2014

2013:
Januari 2013
maart 2013
oktober 2013

2012:
januari 2012
oktober 2012

2011:
maart 2011

2010:
maart 2010
juni 2010
november 2010

2009:
februari 2009
juni 2009
december 2009

2008:
maart 2008
juni 2008
november 2008

2007:
januari 2007
april 2007
november 2007

2006:
januari 2006
april 2006
juni 2006

2005:
november 2005

2004:
maart 2004

2003:
oktober 2003
december 2003