Openbaar onderwijs Hoeksche Waard

Tweedaagse directeuren »

micha_de_winterOp donderdag 7 en vrijdag 8 november vindt de jaarlijkse tweedaagse professionaliseringsbijeenkomst plaats voor alle directeuren van Acis openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard. Het programma ziet er als volgt uit:

donderdagochtend 7/11: De pedagogische opdracht door Micha de Winter

Gedurende dit dagdeel wordt de opvoedende taak van de school tegen het licht gehouden. Ook wordt gesproken over de economisering van het onderwijs (steeds meer nadruk op meetbare output en marktwerking); aan de fragmentatie van de pedagogische omgeving van kinderen (binnen gezinnen, tussen gezinnen en sociale omgevingen, tussen gezin en school etc.); aan het toenemende accent op gedrag en problemen/risico’s van kinderen; invloed van samenlevingsdynamiek (bv migratie/polarisatie) op schoolklimaat, invloed van sociale media, etc.). Een en ander gebaseerd op het boek van Micha de Winter “Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding’.

donderdagmiddag 7/11: dossieropbouw en ontslag door Mariëlle Boogers

De training bestaat uit de behandeling van enkele casussen.

vrijdagochtend 8/11: Samen met ouders gestalte geven aan de pedagogische opdracht door Noëlle Pameijer

Binnen handelingsgericht werken (HGW) hebben ouders een essentiële rol. De samenwerking tussen leraren en ouders verbetert aanzienlijk als ouders weten wat zij  van leraren kunnen verwachten. Hoe beter de samenwerking, hoe groter het welbevinden van de kinderen op school, hoe beter het gedrag en de prestaties van kinderen. Kernwoorden: communicatie, overleg en samenwerking. Een en ander gebaseerd op het boek: Samen sterk: ouders en school van Noëlle Pameijer

Vrijdagmiddag 8/11: Afsluitende groepsactiviteit.

 

 

Nieuwe editie Acis Actueel »

De nieuwe editie van ons informatiemagazine Acis Actueel is weer uit. Het blad wordt uitgereikt aan alle leerlingen en medewerkers van openbare scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard en aan de stakeholders van de stichtingen Acis en Ovo HW.

In deze editie:

 • Nieuw Kenniscentrum Passend Onderwijs in Oud-Beijerland
 • Stichting Acis heeft integriteitscode
 • Snappet in de klas
 • De Vlashoek naar nieuw gebouw
 • Nieuwe website Stichting Acis
 • Leuker op het Actief College
 • Rebecca Vroegindeweij is de nieuwe rector van het Hoeksch Lyceum
 • De Boomgaard wordt gloednieuw
 • Einstein op De Takkenbosse
 • Schoolkeuze voortgezet onderwijs
 • Blijf achter een vrachtwagen!
 • Verhuizing Klinker komt steeds dichterbij
 • Column van bestuursvoorzitter Luc van Heeren

Download hier de Acis Actueel oktober 2013